RODO CLAUSE

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych (RODO)

 

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO). W związku z wejściem w życie RODO przedstawiamy informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych.

  • Administratorem danych osobowych jest iDoctor s. c. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Wydawniczej 1/3, 92-333 (STHETICA - Klinika Medycyny Estetycznej). Możecie Państwo się z nami skontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: ul. Wydawnicza 1/3, 92-333 Łódź

– telefonicznie: +48 606 525 545

– mailowo: klinika@sthetica.pl

  • Cele przetwarzania Państwa danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, aby prowadzić marketing bezpośredni naszych produktów i usług. W ramach marketingu będziemy między innymi wysyłać smsy i/lub maile, dzwonić z informacjami o naszych promocjach oraz organizowanych konkursach.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu umawiania, przekładania i potwierdzania wizyt. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie Państwa wyraźnej zgody, którą możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie.

  • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawa do przetwarzania danych oraz złożenia skargi do organu nadzorczego.
  • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania może uniemożliwić prawidłowe wykonanie usług i odmowę ich wykonania.
  • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, to jest 20 lub 30 lat.
TOP